top of page

Reservering

Het brengen en ophalen van uw kat(ten) dient steeds te gebeuren na afspraak. De afspraak wordt ten laatste een dag van tevoren gemaakt.

Het inschrijvingsformulier, geldt samen met de algemene voorwaarden als bevestiging van de overeenkomst. De klant verklaart de algemene voorwaarden gelezen te hebben door het inschrijvingsformulier te tekenen 'voor akkoord'.

Elke kat dient ingeënt te zijn tegen kattenziekte (panleucopenie), kattenniesziekte (rhinotracheitis) en leucose.

Alle vaccinaties moeten minstens 14 dagen op voorhand gegeven zijn.

Het vaccinatieboekje moet correct zijn ingevuld door uw dierenarts en moet de kat steeds vergezellen.

Indien het gastdier niet of onvoldoende ingeënt is, of u het vaccinatieboekje niet bij heeft op de brengdag, kan het gastdier niet opgenomen worden. Uw huisdier kan geweigerd worden op de brengdag indien deze met een overdraagbare ziekte besmet blijkt te zijn. In deze gevallen zal het volledige bedrag aangerekend worden.

Betaling

In de prijs zijn inbegrepen: verzorging, toedienen van medicatie, kwaliteitsdroogvoer.

Bij opname van het gastdier in het hotel dient de volledige som betaald te worden voor de gereserveerde dagen. Brengdag en ophaaldag worden als volledige dag aangerekend.  

Bijkomende dagen, aangevraagd tijdens het verblijf, worden dan cash afgerekend bij het ophalen. Deze bijkomende dagen zijn enkel toelaatbaar indien er nog plaats vrij is.

Bij eerder ophalen of later brengen, zal het volledige bedrag aangerekend worden, tenzij anders overeengekomen. 

Annulatie

Bij annulatie korter dan 14 dagen voor de brengdag zal het volledige bedrag worden aangerekend.

Deze factuur zal u worden toegestuurd.

Annulering bij ziekte of overlijden van kat of eigenaar is kosteloos, mits voorlegging van een schriftelijke verklaring van uw (dieren-)arts.

Verzorging en ziekte

Ieder gastdier dient bij aanvang van het verblijf vrij te zijn van ongedierte, zoals vlooien, wormen, teken, luizen of oormijt. De klant dient het gastdier een dag voor binnenkomst te ontvlooien. Indien wij deze ontvlooiing moeten toedienen, worden deze kosten aangerekend. Vlooienbandjes of herkenningsbandjes zijn uit veiligheidsoverweging niet toegelaten.

Indien het gastdier medicatie gebruikt, dient de klant zelf voldoende medicijnen af te geven voor de gehele verblijfsperiode, alsook een gebruiksaanwijzing hieromtrent. Het toedienen van de medicatie is in de prijs inbegrepen.

Indien het gastdier speciale dieetvoeding moet krijgen, dient de klant dit eveneens te verschaffen voor de gehele verblijfsperiode.

Bij ziekte of vermoeden van ziekte, contacteren wij onmiddellijk onze dierenarts. Eventuele kosten i.v.m. noodzakelijke tussenkomst van de dierenarts alsook noodzakelijke medicatie, zullen door de eigenaar betaald worden.

Mochten er zich onvoorziene omstandigheden voordoen en de eigenaar of contactpersoon zijn onbereikbaar, beslist de dierenarts wat er moet gebeuren.

Aansprakelijkheid

Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele ziekte, verwonding, vermissing of overlijden van het gastdier, tenzij er sprake zou zijn van nalatigheid van het kattenhotel.

bottom of page